Dokumenti

4. PRIJEDLOZI ZA LITURGIJSKO SLAVLJE OTVARANJA SINODE U MJESNIM CRKVAMA, 17. LISTOPADA 2021.

GENERALNO TAJNIŠTVO BISKUPSKE SINODE
Prijedlozi za liturgijsko slavlje
otvaranja Sinode u mjesnim Crkvama
nedjelja, 17. listopada 2021.
Sinoda se 17. listopada može otvoriti slavljem euharistije, ili i na drugi način:
liturgijom riječi, hodočašćem, molitvenim susretom itd. U ovom prilogu nalaze
se:
1. ciljevi liturgijskoga slavlja za otvaranje biskupijske etape Sinode;
2. ideje i prijedlozi za slavlje otvaranja;
3. molitva za Sinodu: Stojim pred tobom, Duše Sveti (Adsumus Sancte Spiritus);
4. prijedlog za odabir misnih obrazaca za slavlje otvaranja;
5. predložak za liturgiju riječi;
6. prijedlog procesije u sklopu liturgijskoga slavlja i/ili hodočašća;
7. drugi prijedlozi za molitvu vjernika;
8. prijedlog blagoslova.
1. Ciljevi liturgijskoga slavlja za otvaranje biskupijske etape Sinode
Usredotočiti se na Božju rij i svečano izložiti Božju riječ (evanđelistar)
nakon ophoda, kako je običaj na otvaranju sabora i sinode.
Zazvati Duha Svetoga da vodi biskupijsku etapu sinodskoga tijeka.
Povjeriti tijek Sinode Bogu, po majčinskom zagovoru Marije, Kraljice
Apostolâ i Majke Crkve.
Proslaviti početak tijeka Sinode u zajedništvu sa svim mjesnim Crkvama
po cijelomu svijetu.
Okupiti, u duhu zajedništva, predstavnike Božjega naroda u biskupiji.
Potaknuti na sudjelovanje u biskupijskoj etapi tijeka Sinode.
Osjetiti se pozvanima na hodočasnički put Sinode kao misionarska Crkva.
2. Ideje i prijedlozi za slavlje otvaranja
Da bi se istaknulo važnost Duha Svetoga, središnju ulogu duhovskog
događaja u životu Crkve i pneumatološki vidik tijeka Sinode, predlaže
se da liturgija bude nadahnuta Duhovskim bdijenjem. Može se slaviti
Zavjetna misa o Duhu Svetom, a za zaziv Duha Svetoga može se
pjevati himan O, dođi Stvorče, Duše Svet (Veni Creator Spiritus). Za
početak Sinode može se moliti i molitva Stojimo pred tobom, Duše
Sveti (Adsumus Sancte Spiritus), kojom zazivamo vodstvo i nadahnuće
Duha Svetoga za biskupiju i cijelu Crkvu.
Trenutci zajedničke molitve ili šutnje mogu biti koristan način
zajedničke pozornosti na glas Duha Svetoga.
Može se koristiti slika ili ikona iz kršćanske tradicije, kao pratilja
dvogodišnjemu hodu tijekom sinode (primjerice, slika Silazak Duha
Svetoga na dan Pedesetnice ili slika Isus s učenicima na putu u Emaus).
Pojedine simboličke geste ili slike mogu poslužiti za jasnije očitovanje
jedinstva u različitosti Tijela Kristova. Središnja briga Sinode jest
zajedništvo hoda, uključujući sve vjernike i sve službenike u Crkvi.
Na kraju liturgijskoga slavlja može se dati mjesta kakvoj simboličkoj
gesti kojom će se istaknuti poslanje zajednice na sinodski put, hodeći
zajedno, vođeni Duhom Svetim.
Važno je naglasiti tri ključne sastavnice ove sinode: zajedništvo,
sudjelovanje i poslanje.
o Da bi se naglasilo zajedništvo, ključne poruke koje treba prenijeti
uključuju: »Rasprostranjeni smo po cijeloj našoj biskupiji, ali Bog nas
ujedinjuje u jedno.«; »Nije cilj da svi budemo isti, vda zajedno
kročimo naprijed, dijeleći zajednički put i prigrljujući svoju
različitost.«; »Zajedništvo koje Bog gradi među nama jače je od bilo
kakvih podjela.«; »Usred mnogih različitosti, ujedinjeni smo po
zajedničkome krštenju, kao udovi Tijela Kristova.« Da bi se očitovalo
zajedništvo na raznim razinama mjesne Crkve, mogu se istaknuti
župe, pokreti i razne zajednice iz cijele biskupije.
o Da bi se naglasilo sudjelovanje, vjernici laici trebaju imati životnu
ulogu u liturgiji. Treba, također, uložiti napor da se uključi i one koji
su katkad isključeni, uzevši u obzir pripadnike drugih kršćanskih
vjeroispovijesti i drugih religija, osobe koje žive u siromaštvu i na
marginama, osobe koje žive s invaliditetom, mlade, žene itd.
o Da bi se naglasilo poslanje, može se dati važnost darovima i
karizmama Božjeg naroda u biskupiji, naglašavajući sljedeće
o ključne misli: »Svaki kršćanin ima životnu ulogu koja mu je
povjerena u poslanju Crkve.«; »Svi kršteni su živo kamenje u
izgrađivanju Tijela Kristova.«; »Nitko nije isključen iz radosti
evanđelja.«; »Laici imaju posebno poslanje u svjedočenju evanđelja
u svim područjima ljudskog društva.«; »Kao Isusovi učenici, mi smo
kvasac usred ljudskoga roda da bi se kraljevstvo Božje uzdiglo po
cijelom svijetu.«
Nakon slavlja otvaranja u Rimu 10. listopada 2021. godine
o Od slavlja otvaranja u Rimu do slavlja otvaranja u mjesnim Crkvama
(17. listopada 2021.) sedam je dana. Pozvani smo iskoristiti to vrijeme
kao duhovnu pripravu za otvaranje Sinode u mjesnoj Crkvi, živeći
to vrijeme kao sedam dana molitve za posebne nakane povezane sa
Sinodom.
3. Molitva za Sinodu: Stojimo pred tobom, Duše Sveti
Ova se molitva može rabiti u raznim prigodama tijekom biskupijske etape
sinodskoga puta. Također se može uključiti u liturgijsko slavlje na otvaranju
Sinode u mjesnim Crkvama 17. listopada 2021. godine. Molitva se pripisuje sv.
Izidoru Seviljskom (560. 636.), a tradicionalno se, stotinama godina, moli na
saborima i sinodama. Ovaj oblik molitve posebno je osmišljen za sinodski hod
Crkve od 2021. do 2023. godine.
Stojimo pred tobom, Duše Sveti,
sabrani u tvoje ime.
Povjeravamo se samo tebi da nas vodiš:
nastani se u srcima našim,
pokaži nam put kojim nam je ići
i nauči nas njime pravo hoditi.
Slabi smo i grješni,
ali ti nas čuvaj da ne budemo nositelji nesklada.
Ne dopusti da nas neznanje odvede na pogrješan put
ni da površnost ravna našim djelima.
Udijeli nam da u tebi pronađemo mjesto jedinstva
kako bismo zajedno kročili prema vječnomu životu,
ne udaljujući se nikada od puta istine
ni od onoga što je ispravno.
Za sve to molimo tebe,
koji djeluješ na svakomu mjestu i u svakomu vremenu,
u zajedništvu s Ocem i Sinom,
u vijeke vjekova. Amen.
4. Prijedlog obrazaca za euharistijsko slavlje
Mjesne Crkve koje odluče otvoriti tijek sinode euharistijskim slavljem, mogu
odabrati jedan od sljedećih obrazaca:
Zavjetna misa o Duhu Svetom (RM 756)
ili iz Prigodnih misa za svetu Crkvu:
Obrazac A: Za Crkvu (RM 695)
Obrazac E: Za mjesnu Crkvu (RM 699)
ili: Za sabor ili sinodu (RM 703)
MOLITVA VJERNIKA
Uvod:
Braćo i sestre, iščekujući dolazak Gospodina našega Isusa Krista, živom pobožnošću
zazovimo njegovo milosrđe da, kao što je došao na svijet da Radosnu vijest donese
siromasima i iscijeli sve koji su skrušena srca, tako i u naše vrijeme donese spasenje
svim potrebitima.
Molitveni zazivi:
1. Za svetu Crkvu Božju:
da bude svjetlo svim narodima i sveopći sakrament spasenja,
kročeći zajedno sa svim narodima prema Božjem Kraljevstvu,
molimo te.
1
2. Za papu našega Franju, biskupa našega I. za sav sveti i vjerni Božji narod
biskupije I.:
neka nam slavlje ove Sinode pomogne razaznati Božju volju i odvažno ju
provesti u djelo, molimo te.
2
3. Za sve nositelje civilne i javne vlasti:
da uvijek traže opće dobro, postupajući pravedno i časno, molimo te.
4. Za bolesne, usamljene, potlačene i sve koji trpe:
da nikada ne budu odbačeni, nego da ih se čuva i o njima brine kao o
Kristovom licu u svijetu koji trpi, molimo te.
1
Usp. Rimski misal, Misa za Crkvu, obrazac A, Zborna molitva.
2
Usp. Rimski misal, Misa za sabor ili sinodu, Molitva nad darovima.
5. Za nas ovdje okupljene:
da nas ovaj sinodski hod uvede dublje u zajedništvo Crkve, da nas
potakne na sudjelovanje u njezinu životu i osposobi za prihvaćanje našega
poslanja, molimo te.
3
Zaključna molitva:
Bože, utočište naše i snago naša, poslušaj molitve svoje Crkve, jer si ti sâm izvor
svake pobožnosti; udijeli, molimo te, da ono što s vjerom molimo uistinu i
zadobijemo. Po Kristu Gospodinu našemu.
3
Usp. Naslov sinodskoga hoda.
5. Predložak liturgije riječi
Slavlje započinje kod krsnoga zdenca
Ulazna pjesma
Znak križa
Uvodni pozdrav
Uvod u slavlje
Obnova krsnih obećanja
Obred škropljenja
Ulazna procesija
Na čelu procesije nosi se evanđelistar
U procesiji se pjevaju Litanije svih svetih
Nakon evanđelistara unosi se slika (lik) Blažene Djevice Marije,
a za to vrijeme pjeva se procesijska pjesma.
Evanđelistar se postavi na oltar, a slika (lik) Blažene Djevice Marije u
blizini oltara.
Zborna molitva
Navještaj Božje riječi
Prvo čitanje: Dj 10,1-48; ili: Dj 2,1-11
Otpjevni psalam: Ps 104,1.24.29-30.31.34; ili: Ps 33,10-15
Drugo čitanje: Gal 5,1-24; ili: 1 Kor 12,12-26; ili: 1 Kor 12,27-31
Pjesma prije evanđelja
Evanđelje: Lk 24,13-35; ili: Mt 5,13-16; ili: Iv 16,12-15;
ili: Lk 8,4-15; ili: Lk 8,16-18a;19-21
Homilija
Nakon homilije slijedi trenutak molitve u šutnji.
Odjek Božje Riječi
Nekoliko članova Božjeg naroda može iznijeti kratka svjedočenja. Nakon
svakoga svjedočanstva donese se jedna svijeća (ili svjetiljka) pred lik Blažene
Djevice Marije. Između pojedinih svjedočenja može se otpjevati kratak poklik
ili pjesma Duhu Svetom. Može se također pjevati himan O, dođi, Stvorče, Duše
Svet ili recitirati molitva Stojimo pred tobom, Duše Sveti (Adsumus Sancte Spiritus).
Nakon svjedočenja i zaziva Duha Svetoga slijedi molitva vjernika, a zatim
Molitva Gospodnja. Svjedočenja se mogu zamijeniti kratkim molitvenim
odjecima naviještene Božje riječi, u malim skupinama od dvije do pet osoba.
Zaključak
Blagoslov
Predaja znaka poslanja koji označuje početak Sinode
Otpust
Svaka župa/zajednica (ili njezin predstavnik), nakon što primi znak poslanja Sinode,
odlazi do lika Blažene Djevice Marije i uzima svjetiljku koju će ta župa/zajednica imati
upaljenu tijekom sinodskoga hoda.
6. Prijedlog procesije u sklopu liturgijskoga slavlja i/ili hodočašća
Prikladno je prirediti procesiju u kojoj će se hod predstavljati kao
polazište sinodskoga puta.
Procesija može ići prema krsnome zdencu, kao podsjetnik na naše
zajedničko krštenje, koje nas sve ujedinjuje kao Božju djecu, pozvanu
na svetost.
Procesija može uključiti Obnovu krsnih obećanja i Litanije Svih Svetih.
Hodočašće na neko važno hodočasničko mjesto u biskupiji može biti
simboličan izraz zajedničkoga hoda na početku Sinode. Hodočašće
može biti popraćeno Službom riječi ili euharistijskim slavljem.
7. Drugi prijedlozi za Molitvu vjernika
Molitva nadahnuta sadržajem deset tematskih jezgri Pripremnog dokumenta (br. 30).
1. Za Crkvu:
da možemo koračati kao suputnici, jedni uz druge, na istome putu.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
2. Da imamo uši koje slušaju:
neka naša srca i umovi budu otvoreni za slušanje drugih, bez predrasuda.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
3. Za dar govora i da imamo hrabrosti reći što mislimo:
da na ovom sinodskome hodu umijemo govoriti hrabro i odvažno, u slobodi,
istini i ljubavi.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
4. Za Crkvu koja znade slaviti:
da naš zajednički hod u vremenu koje je pred nama bude oslonjen na zajedničko
slušanje Božje riječi i na slavlje euharistije, u zajedništvu Božjeg naroda.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
5. Za naše udioništvo u Kristovom poslanju:
da po našemu sinodskome hodu možemo rasti u uzajamnoj odgovornosti za
poslanje koje nam je povjereno.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
6. Za istinski dijalog u Crkvi i u društvu:
da hodeći zajedno u ustrajnosti, strpljenju i međusobnom razumijevanju,
budemo pozorni prema iskustvima pojedinaca i naroda.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
7. Za jedinstvo kršćana:
da dijalog među kršćanima različitih vjeroispovijesti, ujedinjenih jednim
krštenjem, zrači novim sjajem na ovome sinodskome putu.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
8. Za ispravno vršenje vlasti i za udioništvo u životu Božjega naroda:
da sinodski korijeni Crkve donesu plodove u novim načinima uzajamnoga
služenja na svim razinama Crkve, Tijela Kristova.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
9. Da naše razlučivanje bude vođeno Duhom Svetim:
da sve odluke donesene na ovome sinodskome putu budu donesene
razlučivanjem, u suglasju koje izvire iz zajedničke poslušnosti Duhu Svetom.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
10. Za duhovnost zajedničkoga hoda:
da po snazi ovoga sinodskoga hoda budemo oblikovani kao Kristovi učenici,
kao obitelji, kao zajednice i kao ljudska bića.
Molimo Gospodina.
R. Gospodine, usliši nas. ili: Gospodine, usliši nam molitvu.
8. Prijedlog završnoga blagoslova
Mi smo Tijelo Kristovo, a svatko od nas njegov je ud.
Vas koji ste njegov narod, neka Gospodin čuva u jedinstvu svoje ljubavi
kako bi sav svijet uzvjerovao!
Zbor i zajednica odgovore poklikom: Amen. Amen. Amen.
Svi smo pozvani na svetost.
Vi, redovnici, vjernici laici i sav Božji narode,
potičite se uzajamno na život u skladu sa svjetlom evanđelja!
Zbor i zajednica odgovore poklikom: Amen. Amen. Amen.
Tijelo Kristovo sazdano je od različitih karizmi i službi.
Vi, đakoni, svećenici, biskupi
*
i svi službenici Božjega naroda,
neka vas Gospodin čuva vjernima i radosnima u službi crkvenoga poslanja!
Zbor i zajednica odgovore poklikom: Amen. Amen. Amen.
Blagoslovio vas Svemogući Bog,
Otac (), i Sin () i Duh Sveti ()!
*
Riječ biskupi izostavlja se ako je biskup samo onaj koji podjeljuje blagoslov.